Mellan byarna

Ditt område är utbyggt

Senast uppdaterad: 2017-11-23
Eftersom fiber är bättre och mer prisvärt än andra alternativ har de flesta redan anslutit sitt hus till fibernätet. Övriga hus i området är förberedda och kan anslutas i efterhand.
family3_331340892
Om du vill ansluta, genomför vi anslutningen under perioden maj-oktober när marken är tjälfri. Räkna med en månads leveranstid efter det att du gjort ditt arbete med att gräva på egen mark och borra in optoslangen.
internet_edit

Hur använder man fiber?

Det finns två grundtjänster, bredband och TV. Andra tjänster finns på Internet, t ex telefoni, e-post, larm och lagring. Dessa tjänster når man när man har bredband.

money

Vad kostar det?

Förutom att fiber klarar framtidens bredbandsbehov och höjer värdet på ditt hus kommer du snabbt att tjäna in investeringen genom minskade kostnader för bredband, TV och telefoni.

call

Hur går det till?

Området är utbyggt och de hus som ännu inte är anslutna har en förberedd anslutning vid fastighetsgräns. Vi genomför efteranslutningar löpande under perioden maj-oktober.

diagram

Statistik över hushåll

Hushåll 269 st - Beställning 11 st 4% - Ansluten 233 st 87%

Loggor_bidrag

Mellan byarna

Detta är ett bidragsprojekt som genomförs 2017-2018 och delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel.
#inlineditbutton