Los 2018

Ditt område är planerat för utbyggnad

Senast uppdaterad: 2017-12-08
Detta område ingår i planeringen inför utbyggnaden 2018
Countryside2
Vi arbetar nu med projektering och räknar med att gå ut med upphandling under vintern 2018. När vi är klara med upphandlingen och har en tidplan kommer vi att skicka ut information till berörda fastighetsägare och bjuda in till ett informationsmöte.
internet_edit

Hur använder man fiber?

Det finns två grundtjänster, bredband och TV. Andra tjänster finns på Internet, t ex telefoni, e-post, larm och lagring. Dessa tjänster når man när man har bredband.

money

Vad kostar det?

Förutom att fiber klarar framtidens bredbandsbehov och höjer värdet på ditt hus kommer du snabbt att tjäna in investeringen genom minskade kostnader för bredband, TV och telefoni.

call

Hur går projektet till?

Området kommer att ingå eller ingår i ett utbyggnadsprojekt. Här beskriver vi hur utbyggnaden går till för dig som beställt.

folders

Detaljbeskrivning

Här hittar du dokument som i detalj beskriver hur en fiberanslutning i våra utbyggnadsprojekt går till.

diagram

Statistik över hushåll

Hushåll 178 st - Beställning 99 st 56% - Ansluten 2 st 1%
Kontaktpersoner för Los 2018
  • Loos Bygderåd
  • Greger Hjärpsgård
    , 070-326 91 21
#inlineditbutton