Gryttjesbo

Ditt område är planerat för utbyggnad

Senast uppdaterad: 29 mars 08:17
Detta område ingår i utbyggnaden 2018
Countryside2
Ljusnet skickar ut brev till berörda fastighetsägare och bjuder in till informationsmöte.
clock

Tidplan - Gryttjesbo

Senast uppdaterad: igår 08:05
Projektet kommer att genomföras grävsäsongen 2018. Se preliminär tidplan nedan.

internet_edit

Hur använder man fiber?

Senast uppdaterad: 2017-12-09
Det finns två grundtjänster, bredband och TV. Andra tjänster finns på Internet, t ex telefoni, e-post, larm och lagring. Dessa tjänster når man när man har bredband.

money

Vad kostar det?

Senast uppdaterad: 2017-11-23
Förutom att fiber klarar framtidens bredbandsbehov och höjer värdet på ditt hus kommer du snabbt att tjäna in investeringen genom minskade kostnader för bredband, TV och telefoni.

call

Hur går projektet till?

Senast uppdaterad: 2017-12-15
Området kommer att ingå eller ingår i ett utbyggnadsprojekt. Här beskriver vi hur utbyggnaden går till för dig som beställt.

folders

Detaljbeskrivning

Senast uppdaterad: 2017-12-09
Här hittar du dokument som i detalj beskriver hur en fiberanslutning i våra utbyggnadsprojekt går till.

diagram

Statistik över hushåll

Senast uppdaterad: 2017-11-20
Hushåll 88 st - Beställning 74 st 84% - Ansluten 0 st 0%

Loggor_bidrag2

Bidragsprojekt - Ljusdal Södra & Östra

Senast uppdaterad: 22 mars 10:53
Området ingår i ett bidragsprojekt som genomförs 2017-2018 och delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel.
Förändring i tidplan

2018-04-26 - på grund av kvardröjande tjäle blir uppmärkning av överlämningspunkt vid fastighetsgräns en vecka försenad. Likaså blir sista datum för kund att gräva och borra in slang uppskjutet en vecka.
Kontaktpersoner för Gryttjesbo
 • Ljusnet Kundservice
  , 0651-76 07 50
 • Projektör - Ljusnet
  Morgan Stenmark
 • Gräventreprenör - Bollnäs Lastbilcentral
  Carolina Johansson
  , 0278-62 21 72