Ljusdal Östra 2018

Ditt område är planerat för utbyggnad

Senast uppdaterad: 2017-12-08
Detta område ingår i planeringen inför utbyggnaden 2018
Countryside2
Vi arbetar nu med projektering och räknar med att gå ut med upphandling under vintern 2018. När vi är klara med upphandlingen och har en tidplan kommer vi att skicka ut information till berörda fastighetsägare och bjuda in till ett informationsmöte.
Loggor_bidrag_540874194_2

Bidragsprojekt - Ljusdal Östra 2018

Projektet delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel.

internet_edit

Hur använder man fiber?

Det finns två grundtjänster, bredband och TV. Andra tjänster finns på Internet, t ex telefoni, e-post, larm och lagring. Dessa tjänster når man när man har bredband.

money

Vad kostar det?

Förutom att fiber klarar framtidens bredbandsbehov och höjer värdet på ditt hus kommer du snabbt att tjäna in investeringen genom minskade kostnader för bredband, TV och telefoni.

call

Hur går projektet till?

Området kommer att ingå eller ingår i ett utbyggnadsprojekt. Här beskriver vi hur utbyggnaden går till för dig som beställt.

folders

Detaljbeskrivning

Här hittar du dokument som i detalj beskriver hur en fiberanslutning i våra utbyggnadsprojekt går till.

diagram

Statistik över hushåll

Hushåll 142 st - Beställning 117 st 82% - Ansluten 0 st 0%
#inlineditbutton