Gryttjesbo
Ditt område byggs ut

Eftersom fiber är bättre och mer prisvärt än andra alternativ har de flesta redan beställt en anslutning till fibernätet.
project2_small_489602
Om du också vill vara med är det hög tid att lämna in en beställning.
Längre ner på sidan hittar du aktuell information.
clock

Tidplan - Gryttjesbo

Projektet genomförs grävsäsongen 2018. Se preliminär tidplan nedan.

internet_edit

Hur använder man fiber?

Ljusnet levererar bredband och TV. Tjänster som t ex telefoni, e-post, larm och lagring finns på Internet. Dessa tjänster når man när man har bredband.

money

Vad kostar det?

Förutom att fiber klarar framtidens bredbandsbehov och höjer värdet på ditt hus kommer du snabbt att tjäna in investeringen genom minskade kostnader för bredband, TV och telefoni.

call

Hur går projektet till?

Området ingår i ett utbyggnadsprojekt. Här beskriver vi hur utbyggnaden går till för dig som beställt.

folders

Detaljbeskrivning

Här hittar du dokument som i detalj beskriver hur en fiberanslutning i våra utbyggnadsprojekt går till.

diagram

Statistik över hushåll

Hushåll 89 st - Beställning 77 st 87% - Ansluten 0 st 0%

Loggor_bidrag2

Bidragsprojekt - Ljusdal Södra & Östra

Området ingår i ett bidragsprojekt som genomförs 2017-2018 och delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel.
Fibergrävningarna återupptas

Grävarbeten för fiberutbyggnad återupptas nu i samtliga Ljusnets projekt

Fibergrävningarna pausade på grund av brandrisk

Grävningen för våra fiberutbyggnadsprojekt är just nu pausad på grund av den höga brandrisken.

Förändring i tidplan

2018-07-16 - På grund av förseningar i grävningsarbetet blir inblåsning, fiberskarvning och färdigställande några veckor försenat.

Förändring i tidplan

2018-04-26 - på grund av kvardröjande tjäle blir uppmärkning av överlämningspunkt vid fastighetsgräns en vecka försenad. Likaså blir sista datum för kund att gräva och borra in slang uppskjutet en vecka.
Kontaktpersoner för Gryttjesbo
 • Ljusnet Kundservice
  , 0651-76 07 50
 • Projektör - Ljusnet
  Morgan Stenmark
 • Gräventreprenör - Bollnäs Lastbilcentral
  Carolina Johansson
  , 0278-62 21 72