Pågående projekt

I dessa områden pågår fiberutbyggnaden.

Hushåll 176 st
- Beställning 141 st 80%
- Ansluten 1 st 1%

Fritidshus 120 st
- Beställning 53 st 44%
- Ansluten 1 st 1%

Övriga 20 st
- Beställning 6 st 30%
- Ansluten 0 st 0%
Karta
#inlineditbutton