home

Los - Karlsfors

Landsort

Område - Los - Karlsfors

Senast uppdaterad: 2016-02-02
Viktig information
För att detta området skall ingå och bli prioriterat i en bidragsansökan behöver minst 85% av hushållen lämna in en beställning. Dessutom måste beslut om utbyggnad av Los tätort fattas.

Aktuell status för hushåll

Här visas hur många permanentboende hushåll det finns i hela området och hur stor andel av dessa hushåll som hittills har anmält intresse, lämnat in beställning eller redan är ansluten.
Hushåll 10 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 3 st 30%
- Ansluten 0 st 0%

Karta över hushåll

Aktuell status för fritidshus och företag

Här visas hur många fritidshus det finns i hela området och hur stor andel av dessa som har anmält intresse, lämnat in beställning eller redan är ansluten till fibernätet.
Fritidshus 16 st
- Intresse 0 st 0%
- Beställning 1 st 6%
- Ansluten 0 st 0%

Karta över fritidshus och företag

TypLandsort
#inlineditbutton