home

Järvsö Södra 2016

Landsort

Bidragsprojekt - Järvsö Södra

Senast uppdaterad: 31 maj 10:00
Detta är ett bidragsprojekt som genomförs 2016 och omfattar byar söder om Järvsö. Projektet är ett samverkansprojekt med bidrag från Jordbruksverket och Tillväxtverket.
EU-logga_-_JBV
Anslutningsgraden bland hushållen i detta område är minst 85% och området innehåller minst 200 hushåll vilket innebär att Ljusnet lämnat in en bidragsansökan till Jordbruksverket med 500 poäng för detta projekt. Bidragsansökan är beviljad.
Klicka här för mer information om bidragen från Tillväxtverket på Region Gävleborgs webbplats.

Kontakter

Kundservice: 0651-76 07 50
Projektör: Tom Ståhlberg, 0651-34 02 94
Entreprenör: NCC, Ulf Grahn, 070-209 04 09 eller Dennis Fernström, 070-632 45 47
Ledningskollen: www.ledningskollen.se
Företag som erbjuder hjälp: Klicka här

Preliminär tidplan för utbyggnad

Mer information om hur anslutningen går till finns under rubriken Så här går det till.
Detta är en preliminär tidplan och de förändringar som sker i planen kommer att redovisas här.
2016-12-06: p g a förseningar i grävningsarbetet blir färdigställandet av fiberanslutningar i Grönås ytterligare försenat. Det beräknas vara färdigt i februari 2017.
2016-11-04: samförläggningen av elkabel har gjort att grävningsarbetet dragit ut på tiden lite till. Det beräknas vara färdigt i Kramsta vecka 45 och Grönås vecka 47.
2016-10-10: p g a en stor mängd samförläggning av elkabel åt Ellevio blir inblåsning av kundfiber i Nybo, Kramsta och Grönås försenad. Detta för med sig att vi även måste senarelägga färdigställande av uppkopplingar i dessa områden.
2016-07-20: I området Grönås/Åsen väntar vi fortfarande in Ellevios planering och vi har hittills enbart kunnat märka ut vissa kunders överlämningspunkter. Vi har försökt att gå efter Ellevios preliminära planering men det är möjligt att förändringar kommer att ske. Det är därför önskvärt att ni som har möjlighet att vänta med att gräva, väntar till efter vecka 34.
2016-07-01: p g a problem med stopp i rören blir inblåsning av kundfiber i Sörby försenad, vilket för med sig att vi även måste senarelägga färdigställande av uppkopplingar i området med upp till fyra veckor.
2016-06-28: p g a samförläggningen med Ellevio blir uppmärkning av överlämningspunkter för Grönås försenad. Vi räknar med att det ska vara klart senast vecka 34. Sista datum för kunder att vara klara med grävning och inborrning blir därför framskjutet till 2016-09-05.

Områdesindelning

Aktuell status för hushåll

Här visas hur många permanentboende hushåll det finns i hela området och hur stor andel av dessa hushåll som hittills har anmält intresse, lämnat in beställning eller redan är ansluten.
Hushåll 407 st
- Beställning 4 st 1%
- Ansluten 371 st 91%

Karta över hushåll

Information om fritidshus

Ljusnet har, på uppdrag av ägaren, tagit fram en plan och en kostnad för att nå kommunens mål som omfattar hushåll och företag. För att säkerställa att vi uppnår det högt uppsatta målet innebär det att Ljusnet prioriterar att använda egna resurser och de bidragsmedel som finns att tillgå för att nå fram till hushåll och företag. Detta betyder att fritidshus som är dyra att bygga till ej ingår i området. Vissa av dessa fritidshus kan istället erbjudas att själva gräva fram till en anslutningspunkt som ligger längre bort än den egna fastighetsgränsen.

Aktuell status för fritidshus och företag

Här visas hur många fritidshus det finns i hela området och hur stor andel av dessa som har anmält intresse, lämnat in beställning eller redan är ansluten till fibernätet.
Fritidshus 255 st
- Beställning 1 st 0%
- Ansluten 127 st 50%

Karta över fritidshus och företag

TypLandsort
#inlineditbutton