home

Järvsö Östra 2016

Landsort

Bidragsprojekt - Järvsö Östra

Senast uppdaterad: 31 maj 10:00
Detta är ett bidragsprojekt som genomförs 2016 och omfattar byar öster om Järvsö. Projektet är ett samverkansprojekt med bidrag från Jordbruksverket och Tillväxtverket.
EU-logga_-_JBV2_694113850
Anslutningsgraden bland hushållen i detta område är minst 85% och området innehåller minst 200 hushåll vilket innebär att Ljusnet lämnat in en bidragsansökan till Jordbruksverket med 500 poäng för detta projekt. Bidragsansökan är beviljad.
Klicka här för mer information om bidragen från Tillväxtverket på Region Gävleborgs webbplats.

Kontakter

Kundservice: 0651-76 07 50
Projektör: Morgan Stenmark, 0651-34 02 95
Entreprenör: NCC, Ulf Grahn, 070-209 04 09 eller Dennis Fernström, 070-632 45 47
Ledningskollen: www.ledningskollen.se
Företag som erbjuder hjälp: Klicka här

Preliminär tidplan för utbyggnad

Mer information om hur anslutningen går till finns under rubriken Så här går det till.
Detta är en preliminär tidplan och de förändringar som sker i planen kommer att redovisas här.
2016-07-11: På grund av föreningar med tryckningar av rör under vägarna kommer inblåsning av kundfiber i området Nor att försenas med ett par veckor. Detta innebär att vi även måste senarelägga färdigställande av uppkopplingar i området med upp till tre veckor.

Områdesindelning

Aktuell status för hushåll

Här visas hur många permanentboende hushåll det finns i hela området och hur stor andel av dessa hushåll som hittills har anmält intresse, lämnat in beställning eller redan är ansluten.
Hushåll 387 st
- Beställning 2 st 1%
- Ansluten 344 st 89%

Karta över hushåll

Information om fritidshus

Ljusnet har, på uppdrag av ägaren, tagit fram en plan och en kostnad för att nå kommunens mål som omfattar hushåll och företag. För att säkerställa att vi uppnår det högt uppsatta målet innebär det att Ljusnet prioriterar att använda egna resurser och de bidragsmedel som finns att tillgå för att nå fram till hushåll och företag. Detta betyder att fritidshus som är dyra att bygga till ej ingår i området. Vissa av dessa fritidshus kan istället erbjudas att själva gräva fram till en anslutningspunkt som ligger längre bort än den egna fastighetsgränsen.

Aktuell status för fritidshus och företag

Här visas hur många fritidshus det finns i hela området och hur stor andel av dessa som har anmält intresse, lämnat in beställning eller redan är ansluten till fibernätet.
Fritidshus 314 st
- Beställning 2 st 1%
- Ansluten 163 st 52%

Karta över fritidshus och företag

EU_skylt_Nod_Nor
EU-skylt i Järvsö Östra

Foton från området

TypLandsort
Nyheter
#inlineditbutton