home

Bidragsprojekt - Mellan byarna 2017

Landsort

Mellan byarna 2017

Senast uppdaterad: 16 oktober 14:24
Detta är ett bidragsprojekt som genomförs 2017 och omfattar byar mellan Färila, Järvsö och Ljusdal. Projektet är ett samverkansprojekt med bidrag från Jordbruksverket och Tillväxtverket.
Jordbruksfonden
ERUF
Region_Gavleborg
Detta projekt delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Klicka här för mer information projekt Fiber till Gävleborg på Region Gävleborgs webbplats.
Ljusnet har skickat ut beställningsbekräftelser med borrmall, checklista och beställningsblankett för slang, märkband och skyddsplåt till alla som beställt anslutningar. Se tidplanen här nedan för information om när projektets olika delmoment beräknas ske.

Kontakter

Kundservice: 0651-76 07 50
Projektör: Morgan Stenmark, 0651-34 02 95
Entreprenör: Sigurd Sand AB, Krister Sand, 070-677 98 98
Ledningskollen: www.ledningskollen.se
Företag som erbjuder hjälp: Klicka här

Preliminär tidplan för utbyggnad

Mer information om hur anslutningen går till finns under rubriken Så här går det till.
Detta är en preliminär tidplan och de förändringar som sker i planen kommer att redovisas här.
2017-10-16: ytterligare förseningar i grävningsarbetet får till följd att inblåsning, fiberskarvning och färdigställande i delområdena Kallmyr-Ytteryg, Yg-Morvall och Skryt-Kilbo blir försenat.
2017-09-21: förseningar i grävningsarbetet orsakade av omfattande samförläggning av elkablar får till följd att färdigställande i flertalet delområden blir ytterligare försenat. En realistisk uppskattning är svår att göra nu eftersom några arbetsmoment inte går att utföra under vintertid, men för huvuddelen av kunderna i delområdena Tegeltjär-Ede, Storhaga-Tegeltjär, Storsved och Edänge finns det stor risk att driftsättning inte kan ske förrän sommaren 2018.
2017-08-15: förseningar i grävningsarbetet och samförläggningen av elkablar får till följd att inblåsning, fiberskarvning och färdigställande i delområdena Boda-Sjövästa, Kallmyr-Ytteryg, Yg-Morvall, Skryt-Kilbo och Tegeltjär-Ede blir försenat. Detta kommer att påverka även de tre sista delområdena, men i dagsläget är omfattningen oklar. Vi kommer att uppdatera tidplanen i takt med att vi har rimliga uppskattningar.
2017-06-26: förseningar i grävningsarbetet får till följd att inblåsning, fiberskarvning och färdigställande i delområdena Boda-Sjövästa och Kallmyr-Ytteryg blir försenat.
2017-04-20: p g a att tjälen inte ännu släppt blir utmärkningen av överlämningsplatser i delområdet Boda-Sjövästa försenad med ca en vecka.

Områdesindelning

Karta över området

Aktuell status för hushåll

Här visas hur många permanentboende hushåll det finns i hela området och hur stor andel av dessa hushåll som hittills har anmält intresse, lämnat in beställning eller redan är ansluten.
Hushåll 452 st
- Intresse 8 st 2%
- Beställning 207 st 46%
- Ansluten 186 st 41%

Aktuell status för fritidshus och företag

Här visas hur många fritidshus det finns i hela området och hur stor andel av dessa som har anmält intresse, lämnat in beställning eller redan är ansluten till fibernätet.
Fritidshus 302 st
- Intresse 9 st 3%
- Beställning 75 st 25%
- Ansluten 60 st 20%
TypLandsort
#inlineditbutton