home

Bidragsprojekt - Färila Norra & Västra 2017

Landsort

Färila Norra & Västra 2017

Senast uppdaterad: 12 september 07:47
Detta är ett bidragsprojekt som genomförs 2017 och omfattar byar norr och väster om Färila. Projektet är ett samverkansprojekt med bidrag från Jordbruksverket och Tillväxtverket.
Jordbruksfonden
ERUF
Region_Gavleborg
Detta projekt delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborgs regionala utvecklingsmedel. Klicka här för mer information projekt Fiber till Gävleborg på Region Gävleborgs webbplats.
Ljusnet har skickat ut beställningsbekräftelser med borrmall, checklista och beställningsblankett för slang, märkband och skyddsplåt till alla som beställt anslutningar. Se tidplanen här nedan för information om när projektets olika delmoment beräknas ske.

Kontakter

Kundservice: 0651-76 07 50
Projektör: Tom Ståhlberg, 0651-34 02 94
Entreprenör: Bollnäs Lastbilcentral AB, Thure Nyberg, 073-864 18 31
Ledningskollen: www.ledningskollen.se
Företag som erbjuder hjälp: Klicka här

Preliminär tidplan för utbyggnad

Mer information om hur anslutningen går till finns under rubriken Så här går det till.
Detta är en preliminär tidplan och de förändringar som sker i planen kommer att redovisas här.
2017-04-19: p g a att tjälen inte ännu släppt blir utmärkningen av överlämningsplatser i delområdena Veckebo A och Näsberg-Kölbo försenad med upp till två veckor.

Områdesindelning

Karta över området

Aktuell status för hushåll

Här visas hur många permanentboende hushåll det finns i hela området och hur stor andel av dessa hushåll som hittills har anmält intresse, lämnat in beställning eller redan är ansluten.
Hushåll 411 st
- Intresse 12 st 3%
- Beställning 33 st 8%
- Ansluten 331 st 81%

Information om fritidshus

Ljusnet har, på uppdrag av ägaren, tagit fram en plan och en kostnad för att nå kommunens mål som omfattar hushåll och företag. För att säkerställa att vi uppnår det högt uppsatta målet innebär det att Ljusnet prioriterar att använda egna resurser och de bidragsmedel som finns att tillgå för att nå fram till hushåll och företag. Detta betyder att fritidshus som är dyra att bygga till ej ingår i området. Vissa av dessa fritidshus kan istället erbjudas att själva gräva fram till en anslutningspunkt som ligger längre bort än den egna fastighetsgränsen.

Aktuell status för fritidshus och företag

Här visas hur många fritidshus det finns i hela området och hur stor andel av dessa som har anmält intresse, lämnat in beställning eller redan är ansluten till fibernätet.
Fritidshus 227 st
- Intresse 20 st 9%
- Beställning 16 st 7%
- Ansluten 63 st 28%
TypLandsort
Nyheter
#inlineditbutton