home

Säljesta Strandväg

Landsort

Område - Säljesta Strandväg

Senast uppdaterad: 16 juni 15:50
Ljusnet har fått förfrågningar om fiber från fastighetsägare i detta stugområde. För att det skulle gå att genomföra ekonomiskt behövde vi få in minst åtta beställningar. Det kravet har uppfyllts vilket innebär att vi bygger området under 2017.
Ljusnet har skickat ut beställningsbekräftelser med borrmall, checklista och beställningsblankett för slang, märkband och skyddsplåt till alla som beställt anslutningar. Se tidplanen här nedan för information om när projektets olika delmoment beräknas ske.
För att vi skall kunna hålla den låga anslutningskostnaden förutsätter det att vi kan ansluta samtliga som beställt, vilket innebär att varje fastighetsägare själv behöver ombesörja att ta hål i väggen och gräva fram till fastighetsgräns senast 2017-07-28.

Kontakter

Kundservice: 0651-76 07 50
Projektör: Sofie Öhrn, 070-626 78 46
Entreprenör: Ljusdal Elnät AB, Christer Wästholt, 073-058 19 93
Ledningskollen: www.ledningskollen.se
Företag som erbjuder hjälp: Klicka här

Preliminär tidplan för utbyggnad

Mer information om hur anslutningen går till finns under rubriken Så här går det till.
Detta är en preliminär tidplan och de förändringar som sker i planen kommer att redovisas här.
2017-06-16: p g a anpassningar för semesterbemanning tidigareläggs grävningsarbetet och beräknas vara färdigt vecka 26 - 27. Vi ger en något längre tidsfrist för kunderna att bli klara med sitt, senast 2017-07-28 bör kund ha grävt ned och borrat in slang.
 Moment Vecka/datum Ansvarig
Uppmärkning av överlämningspunkt vid fastighetsgräns Vecka 24 Ljusnet
Gräva slang på egen mark och borra in slang genom vägg 2017-07-28 Kund
Grävning i området klart Vecka 26-27 Ljusnet
Blåsning av fiber till kund 33-36 Ljusnet
Skarvning av fiber i området 36-38 Ljusnet
Montering av mediabox inne hos kund (fiberleverans klar) 39-41 Ljusnet

Karta över området

Senast uppdaterad: 2016-02-10
TypLandsort
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner för Säljesta Strandväg
Nyheter
#inlineditbutton