magnify

Planerat område - Los

Område - Los

Planering av fiberutbyggnad i Los.

Planering av bidragsprojekt i området

De byar som kommer att ingå i ett bidragsprojekt baseras på intressegrad, geografisk placering samt byggkostnad per fastighet.Jordbruksverket har beslutat att det inte går att söka bidrag för tätorter vilket innebär att det inte är möjligt att ta med Los tätort i en bidragsansökan.
Prata med dina grannar och anmäl intresse på den här sidan.

Aktuell status för hushåll

Här visas hur många permanentboende hushåll det finns i hela området och hur stor andel av dessa hushåll som hittills har anmält intresse, lämnat in beställning eller redan är ansluten.
Hushåll 178 st
- Intresse 5 st 3%
- Beställning 101 st 57%
- Ansluten 2 st 1%

Aktuell status för fritidshus

Här visas hur många fritidshus det finns i hela området och hur stor andel av dessa som har anmält intresse, lämnat in beställning eller redan är ansluten till fibernätet.
Fritidshus 129 st
- Intresse 1 st 1%
- Beställning 17 st 13%
- Ansluten 1 st 1%

Karta över hela området

#inlineditbutton