magnify

Planerade projekt 2018

Planerade projekt 2018

Under hösten 2015 samlade Ljusnet in beställningar i byar innehållande drygt 1900 hushåll och vi lämnade, under vintern 2016, in bidragsansökningar med högsta prioritet där 96% av de hushåll som beställde ingick. Vi hade självklart hoppats att nå 100% men vi är mycket glada över detta resultat.


De byprojekt som presenteras här ingår i större projekt som alla uppnått högsta prioritet i Jordbruksverkets poängsystem. Det innebär att de innehåller minst 200 hushåll och minst 85% av dessa kommer att anslutas. .


Hushåll 178 st
- Intresse 7 st 4%
- Beställning 141 st 79%
- Ansluten 0 st 0%


Fritidshus 159 st
- Intresse 26 st 16%
- Beställning 13 st 8%
- Ansluten 0 st 0%
#inlineditbutton