magnify

Projekt som genomförs 2017

Projekt som genomförs 2017

Hushåll 863 st
- Intresse 20 st 2%
- Beställning 240 st 28%
- Ansluten 517 st 60%


Fritidshus 534 st
- Intresse 29 st 5%
- Beställning 91 st 17%
- Ansluten 127 st 24%
#inlineditbutton