Fiber till byarna

Här beskriver vi hur planeringen av den fortsatta fiberutbyggnaden i kommunen ser ut.
Serch_button_7350072

Planerade bidragsprojekt

Under hösten 2015 samlade Ljusnet in beställningar i byar innehållande drygt 1900 hushåll och vi lämnade, under vintern 2016, in bidragsansökningar med högsta prioritet där 96% av de hushåll som beställde ingick. Vi hade självklart hoppats att nå 100% men vi är mycket glada över detta resultat. Under 2016 har vi genomfört projekten Järvsö Södra och Järvsö Östra. Nu jobbar vi vidare med nedanstående projekt.

Projekt - Mellan byarna 2017

Detta är ett bidragsprojekt som omfattar byar mellan Färila, Järvsö och Ljusdal. Projektet genomförs under 2017.
Länk till området: Mellan byarna 2017
Hushåll 452 st
- Beställning 207 st 46%
- Ansluten 186 st 41%

Projekt - Färila Norra & Västra 2017

Detta är ett bidragsprojekt som omfattar byar norr och väster om Färila. Projektet genomförs under 2017.
Länk till området: Färila Norra & Västra 2017
Hushåll 411 st
- Beställning 33 st 8%
- Ansluten 331 st 81%

Projekt - Färila Norra 2018

Detta är ett planerat bidragsprojekt som omfattar byar norr om Färila. Projektet kommer att genomföras under 2018.
Länk till området: Färila Norra 2018
Hushåll 38 st
- Beställning 25 st 66%
- Ansluten 0 st 0%

Projekt - Ljusdal Östra 2018

Detta är ett planerat bidragsprojekt som omfattar byar öster om Ljusdal. Projektet kommer att genomföras under 2018.
Länk till området: Ljusdal Östra 2018
Hushåll 140 st
- Beställning 116 st 83%
- Ansluten 0 st 0%

Fiber till byar och landsbygd

Från och med 2014 har vi på Ljusnet fått ett uppdrag från vår ägare, kommunen, att bygga ut fibernätet med en målsättning att fram till år 2020 nå minst 90% av kommunens invånare och 95% av företagen. Detta innebär att vi på Ljusnet måste använda samtliga resurser för att genomföra stora byggprojekt och det medför att vi endast har möjlighet att fiberansluta hushåll som ingår i dessa projekt eller som ligger i ett redan utbyggt område där allt är klart för anslutning. Genom att söka din adress kan du se om din fastighet ingår i ett utbyggt område eller ett område som ingår i den planerade utbyggnaden.
Att gräva ner fiber kostar mycket pengar och det innebär ofta att det behövs ekonomiskt stöd för att kunna bygga fiber i en by där det är långt mellan husen. I de flesta kommuner runt om i landet får byarna själva söka bidrag och bygga fibernät om det skall bli verklighet. I Ljusdal har kommunen och Ljusnet beslutat att hjälpa byarna med detta. Om man vill driva ett eget bidragsprojekt i byn så är det naturligtvis också möjligt.

Glesbygdskommun

Att bygga fiber i Ljusdals kommun är en extra stor utmaning eftersom vi är en glesbygdskommun. En glesbygdskommun är, enligt den definition som tillämpats sedan 2010, en kommun, där mindre än 70 procent av befolkningen bor i tätort samt har en befolkningstäthet som är mindre än åtta invånare per kvadratkilometer. I Sverige finns det 20 glesbygdskommuner.

Bidrag från Jordbruksverket

Bidragsansökningarna i hela Sverige poängsätts och prioriteras enligt samma mall men Jordbruksverket fördelar ut pengar till varje län vilket innebär att alla projekt inom länet konkurrerar med varandra om de bidragspengar som finns.
Eftersom efterfrågan på bidragen är betydligt större än tillgången innebär det här att bidragsansökningarna måste ha höga poäng (prioritet) för att projekten skall ha chans att bli beviljade bidrag. Det som påverkar prioriteten mest är hur stor andel av de permanentboende hushållen i ett projekt som väljer att ansluta. Detta kallas anslutningsgrad och nivåerna är 85%, 75% och 50%.
Även storleken på ett projekt påverkar poängen i ansökan och här mäts hur många hushåll som finns totalt inom de byar som bidragsprojektet omfattar. Nivåerna är 200 hushåll, 100 hushåll, 50 hushåll och 20 hushåll. För att öka prioriteten i en ansökan räcker det alltså inte att intresset bland hushållen är stort i en by utan det är också viktigt att många hushåll i grannbyarna vill ansluta så att man kan göra ett stort projekt bestående av många byar.
Om ett projekt får bidrag så är villkoret att uppgifterna i bidragsansökan är uppfyllda när projektet är slutfört. Annars kommer inte fullt bidrag att betalas ut. Det här innebär att Ljusnet behöver veta vilka som vill ansluta innan vi lämnar in en bidragsansökan. Under hösten 2015 skickade Ljusnet ut information och bjöd in till informationsmöten om fiberutbyggnaden i de byarna som vi bedömt är möjliga att ingå för att nå målet. Vi samlade även in beställningar från fastighetsägare i dessa byar.

Prioritetsordning för bidragsprojekt

Nedan visas hur anslutningsgraden bland hushåll och storleken på projekten kommer att prioriteras av Jordbruksverket. Vår bedömning är att bidragsansökningarna kommer att behöva ligga på den högsta nivån (Prio 1) för att vi skall ha en chans att få bidrag.
Prioritet i ansökan Anslutningsgrad bland hushåll Antal hushåll i projektet
Prio 1 Minst 85% Minst 200 hushåll
Prio 2 Minst 85% Minst 100 hushåll
Prio 3 Minst 85% Minst 50 hushåll
     
Prio 4 Minst 75% Minst 200 hushåll
Prio 5 Minst 85% Minst 20 hushåll
Prio 6 Minst 75% Minst 100 hushåll
     
Prio 7 Minst 75% Minst 50 hushåll
Prio 8 Minst 50% Minst 200 hushåll
Prio 9 Minst 75% Minst 20 hushåll
     
Prio 10 Minst 50% Minst 100 hushåll
Prio 11 Minst 50% Minst 50 hushåll
Prio 12 Minst 50% Minst 20 hushåll

Läs mer om prioriteringen på Jordbruksverkets hemsida.

Områden som ej ingår i bidragsansökan

I planeringen har vi delat in kommunen i geografiska områden. Varje geografiskt område har vi delat in i byområden. För huvuddelen av dessa områden har vi fått in tillräckligt med beställningar för att kunna lämna in bidragsansökningar med högsta prioritet. Vilka det är kan man se längst upp på denna sida.
Här nedan visas de områden där antalet beställningar inte var tillräckligt stort eller att det av andra anledningar inte var möjligt att ta med i en bidragsansökan till Jordbruksverket.

Ljusdal Norra

Planering av fiberutbyggnad i byar norr om Ljusdal.
Länk till området: Ljusdal Norra
Hushåll 116 st
- Intresse 7 st 6%
- Beställning 63 st 54%
- Ansluten 2 st 2%

Los

Planering av fiberutbyggnad i Los
Länk till området: Los
Hushåll 178 st
- Intresse 5 st 3%
- Beställning 101 st 57%
- Ansluten 2 st 1%

Övriga orter

Planering av fiberutbyggnad till övriga orter.
Länk till området: Övriga Orter
Hushåll 30 st
- Intresse 7 st 23%
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 0 st 0%

Karta över utbyggda och planerade områden

Grön: Utbyggt, Gul: Projekt 2017, Blå: klara projekt 2018
Fiberskap_2316324840
Stabilare, snabbare och billigare bredband, telefoni och TV via fiber. Kunna jobba hemifrån med samma prestanda som om man satt på jobbet.

Vem vill inte ha det så?
By_198949567
Bidragsprojekt Kåsjö/Bäcken 2012
#inlineditbutton