Bostadsrätter

Search4
Den fiberoptiska kabeln kommer att ersätta de gamla kopparnäten och koaxnäten med en teknologi som inte känner några begränsningar. Det är framtidens kommunikationsvägar för nyheter, sociala kontakter, information, telefoni, TV, underhållning, nöjen, utbildning, hemarbete, larm, styrning och bevakning och mycket mycket annat som vi bara anar idag.
Om du ingår i en bostadsrättsförening så är det med föreningen vi tecknar avtal om en anslutning. Boende i föreningen ansluts via ett fastighetsnät som föreningen bygger med hjälp av en lämplig entreprenör.
Föreningen gör inte bara en investering i framtidssäker teknik, utan en anslutning gör också att varje medlem i föreningen har möjlighet att sänka sina månadskostnader för bredband, TV och telefoni. Dessutom kan föreningen utnyttja nätet för administration, energistyrning, larm och övervakning samt information till de boende.
Är du kontaktman för föreningen gör du en intresseanmälan här på webben. Vi kontaktar dig och har ett informationsmöte med styrelsen. Vi har samarbetspartners som kan bygga fastighetsnät och en färdig process för information och beslut.
brf2
Stabilare, snabbare och billigare bredband, telefoni och TV via fiber. Kunna jobba hemifrån med samma prestanda som om man satt på jobbet.

Vem vill inte ha det så?