Den nya infrastrukturen i fastigheten

Den fiberoptiska kabeln kommer att ersätta de gamla kopparnäten och koaxnäten med en teknologi som inte känner några begränsningar. Det är framtidens kommunikationsvägar för nyheter, sociala kontakter, information, telefoni, TV, underhållning, nöjen, utbildning, hemarbete, larm, styrning och bevakning och mycket annat som vi bara anar idag.
Som fastighetsägare så gör du inte bara en investering i framtidssäker teknik, utan en fiberanslutning ger också dina hyresgäster möjlighet till sänkta månadskostnader för bredband, TV och telefoni vilket ökar efterfrågan på dina lokaler och lägenheter. Dessutom kan du själv utnyttja nätet för administration, energistyrning, larm och övervakning samt information till dina hyresgäster.

Hur blir din fastighet ansluten till fibernätet?

Kontakta oss på Ljusnet så tar vi en dialog om hur vi ansluter din fastighet på bästa sätt.
fastighet
Vi ansluter hyresfastigheter, kontorsfastigheter, butiker, gallerior och offentliga byggnader och anläggningar.
Gör intresseanmälan här på webben.