Skalsvallsvägen
Skalsvallsvägen

Området är möjligt att ansluta
Under förutsättning att kunderna själva gemensamt gräver fram till Harsavägen har Ljusnet möjlighet att ansluta detta område.
gray Intresse 5 st 63%
Möjliga anslutningar: 8 st

Hushåll i området


Fritidshus i området

Fritidshus 7 st - Intresse 4 st 57% - Beställning 0 st 0% - Ansluten 0 st 0%

Övriga fastigheter i området

Övriga 1 st - Intresse 1 st 100% - Beställning 0 st 0% - Ansluten 0 st 0%