Harsa
Harsa

Intresse Intresse 42 st 35%
Möjliga anslutningar: 121 st
Hushåll i området

Hushåll 3 st
- Intresse 1 st 33%
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 0 st 0%

Fritidshus i området

Fritidshus 57 st
- Intresse 20 st 35%
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 0 st 0%

Övriga fastigheter i området

Övriga 60 st
- Intresse 21 st 35%
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 0 st 0%
Legend
Ingetno status
Intresseinterest
Beställningorder
Kontaktpersoner för Harsa
#inlineditbutton