Kåsjö, Bäcken
family3_331340892
Kampanj efteranslutning 2019 - område 1

Eftersom fiber är bättre och mer prisvärt än andra alternativ har de flesta redan anslutit sitt hus till fibernätet. Under sommaren 2019 genomför vi en kampanj för efteranslutningar.
internet_edit

Hur använder man fiber?

Ljusnet levererar bredband och TV. Tjänster som t ex telefoni, e-post, larm och lagring finns på Internet. Dessa tjänster når man när man har bredband.

money

Vad kostar det?

Förutom att fiber klarar framtidens bredbandsbehov och höjer värdet på ditt hus kommer du snabbt att tjäna in investeringen genom minskade kostnader för bredband, TV och telefoni.

call

Hur går det till?

Området är utbyggt och de hus som ännu inte är anslutna har en förberedd anslutning vid fastighetsgräns. Vi genomför efteranslutningar löpande under perioden maj-oktober.

diagram

Statistik över hushåll

Hushåll 79 st - Beställning 1 st 1% - Ansluten 72 st 91%

EU-logga_-_JBV2_6941132

Bidragsprojekt - Kåsjö, Bäcken

Projektet slutfördes 2013 och är utbyggt med bidrag från Jordbruksverket och PTS.