Los
Los

Projektet är igång och beräknas bli klart under grävsäsongen 2019.
Countryside2
Se den aktuella preliminära tidplanen nedan.
De utskickade breven finns under fliken Dokument.
clock

Tidplan - Los

Ny preliminär tidplan

internet_edit

Hur använder man fiber?

Ljusnet levererar bredband och TV. Tjänster som t ex telefoni, e-post, larm och lagring finns på Internet. Dessa tjänster når man när man har bredband.

money

Fiber i Los - vad kostar det?

Förutom att fiber klarar framtidens bredbandsbehov och höjer värdet på ditt hus kommer du snabbt att tjäna in investeringen genom minskade kostnader för bredband, TV och telefoni.

call

Hur går projektet till?

Området ingår i ett utbyggnadsprojekt. Här beskriver vi hur utbyggnaden går till för dig som beställt.

folders

Detaljbeskrivning

Här hittar du dokument som i detalj beskriver hur en fiberanslutning i våra utbyggnadsprojekt går till.

diagram

Statistik över hushåll

Hushåll 193 st - Beställning 120 st 62% - Ansluten 2 st 1%
Förändring i tidplan

På grund av förseningar i grävningsarbetet blir inblåsning, skarvning och montering av mediabox försenat. Se de uppdaterade veckonumren i tidplanen.

Förändring i tidplan

2019-05-09 - på grund av kvardröjande snö och tjäle blir uppmärkning av överlämningspunkter försenat. Det beräknas vara klart vecka 20-21.

Datum för uppstartsmöte fiber

Ljusnet kommer att hålla ett uppstartsmöte i Furugårdens matsal den 21:a maj klockan 18:30. Ingen föranmälan utan det är bara att komma. Vi bjuder på fika. Välkommen!

Försening

2018-09-24 - Ellevio vill vara med och gräva ner sina elledningar samtidigt som Ljusnet gräver fibernätet. Det kommer dock att ta så pass lång tid för Ellevios entreprenör Infratek att få tillstånd från Trafikverket samt göra klart projekteringen, att vi inte hinner starta någon grävning i Los innan tjälen och snön kommer. Detta innebär att vi tvingas skjuta på hela projektet till 2019.

Försening

2018-06-29 - under vecka 22 har Ljusnet blivit kontaktade av Ellevio som eventuellt vill samförlägga elkablar. Detta innebär att projektet kommer att försenas ytterligare. Vi återkommer med en ny preliminär tidplan.
Kontaktpersoner för Los
  • Ljusnet Kundservice
    , 0651-76 07 50
  • Projektör - Ljusnet
    Morgan Stenmark