Övriga områden

Period: 2013-12-01
Här är de områden, med permanentboende, som i dagsläget inte ingår i Ljusnets utbyggnadsplaner. Läs mer om fiberutbyggnaden på sidan Utbyggnad.

Hushåll 433 st
- Intresse 92 st 21%
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 0 st 0%

Fritidshus 990 st
- Intresse 105 st 11%
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 0 st 0%

Övriga 360 st
- Intresse 29 st 8%
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 0 st 0%
Karta