Övriga områden

Period: 2013-12-01
Här är de områden, med permanentboende, som i dagsläget inte ingår i Ljusnets utbyggnadsplaner. Läs mer om fiberutbyggnaden på sidan Utbyggnad.

Hushåll 436 st
- Intresse 88 st 20%
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 0 st 0%

Fritidshus 995 st
- Intresse 87 st 9%
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 0 st 0%

Övriga 362 st
- Intresse 28 st 8%
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 0 st 0%
Karta