Bidragsprojekt

Hushåll 2365 st
- Beställning 21 st 1%
- Ansluten 2075 st 88%

Fritidshus 1476 st
- Beställning 21 st 1%
- Ansluten 687 st 47%
Karta