Bidragsprojekt 2016-2018

Hushåll 1835 st
- Beställning 6 st 0%
- Ansluten 1639 st 89%

Fritidshus 1292 st
- Beställning 4 st 0%
- Ansluten 644 st 50%
Karta