Bidragsprojekt 2016-2018

Hushåll 1837 st
- Beställning 8 st 0%
- Ansluten 1634 st 89%

Fritidshus 1291 st
- Beställning 3 st 0%
- Ansluten 626 st 48%
Karta