Bidragsprojekt 2012-2015

Hushåll 529 st
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 454 st 86%

Fritidshus 183 st
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 80 st 44%
Karta