Bidragsprojekt 2012-2015

Hushåll 528 st
- Beställning 2 st 0%
- Ansluten 455 st 86%

Fritidshus 186 st
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 81 st 44%
Karta