Hoppa direkt till innehåll

Utbyggnad

Här beskriver vi status för fiberutbyggnaden i Ljusdals kommun.

Mål för utbyggnaden

Som en del i kommunens bredbandsstrategi, har Ljusnet ett uppdrag att bygga ut fibernätet med en målsättning att, fram till år 2020, nå minst 90% av kommunens hushåll och 95% av företagen.
Ljusnet har under 2019 slutfört samtliga planerade utbyggnadsprojekt och nått högre än ägarens målsättning. Det innebär att 95% av kommunens hushåll och företag nu har möjlighet att ansluta till fibernätet. Ljusnet är därmed klar med fiberutbyggnaden till byar.
bredbandskartan.se finns statistik över bredbandsutbyggnaden i hela landet.
Här nedan visar vi aktuell statistik över hur många av kommunens hushåll vi byggt till och hur många vi inte har byggt till.

Utbyggda områden

Områden som är utbyggda med fiber.
Länk: Utbyggda områden
Hushåll 9138 st
- Beställning 41 st 0%
- Ansluten 7900 st 86%

Övriga områden

Områden som i dagsläget inte ingår i Ljusnets utbyggnadsplaner.
Länk: Övriga områden
Hushåll 433 st
- Intresse 92 st 21%
- Beställning 0 st 0%

Fiber till byar och landsbygd

Att bygga fiber i Ljusdals kommun är en extra stor utmaning eftersom vi är en glesbygdskommun. En glesbygdskommun är, enligt den definition som tillämpats sedan 2010, en kommun, där mindre än 70 procent av befolkningen bor i tätort samt har en befolkningstäthet som är mindre än åtta invånare per kvadratkilometer. I Sverige finns det 20 glesbygdskommuner.
För att kunna bygga fiber på landsbygden där det är långt mellan husen, innebär det ofta att det behövs ekonomiskt stöd. I de flesta kommuner runt om i landet får byarna själva söka bidrag och bygga fibernät om det skall bli verklighet. I Ljusdal har kommunen och Ljusnet beslutat att hjälpa byarna med detta. Om man vill driva ett eget bidragsprojekt i byn så är det också möjligt men tyvärr är regelverket för att få bidrag konstruerat så att mindre byprojekt får låg prioritet. Detta är en viktig anledning till att vi på Ljusnet har slagit ihop många byar och skapat stora geografiskt sammanhängande projekt när vi ansökt om bidrag.