Utbyggnad

Här beskriver vi status för fiberutbyggnaden i Ljusdals kommun.
Serch_button_7350072

Mål för utbyggnaden

Som en del i kommunens bredbandsstrategi, har vi på Ljusnet ett uppdrag från vår ägare att bygga ut fibernätet med en målsättning att, fram till år 2020, nå minst 90% av kommunens hushåll och 95% av företagen. För att nå 95% av företagen behöver vi också bygga till 95% av hushållen. Ljusnet kommer att nå detta mål under 2019 vilket innebär att vi då kommer att ha byggt och gett möjlighet för 95% av kommunens hushåll och företag att ansluta till fibernätet.
bredbandskartan.se finns statistik över bredbandsutbyggnaden i hela landet.
Här nedan visar vi aktuell statistik över hur många hushåll som finns i kommunen samt hur många vi byggt till och hittills beslutat att bygga till.

Hela kommunen

Hushåll 9480 st
- Beställning 217 st 2%
- Ansluten 7570 st 80%

Utbyggt och pågående projekt

Hushåll 9044 st
- Beställning 217 st 2%
- Ansluten 7570 st 84%

Fiber till byar och landsbygd

Att bygga fiber i Ljusdals kommun är en extra stor utmaning eftersom vi är en glesbygdskommun. En glesbygdskommun är, enligt den definition som tillämpats sedan 2010, en kommun, där mindre än 70 procent av befolkningen bor i tätort samt har en befolkningstäthet som är mindre än åtta invånare per kvadratkilometer. I Sverige finns det 20 glesbygdskommuner.
För att kunna bygga fiber på landsbygden där det är långt mellan husen, innebär det ofta att det behövs ekonomiskt stöd. I de flesta kommuner runt om i landet får byarna själva söka bidrag och bygga fibernät om det skall bli verklighet. I Ljusdal har kommunen och Ljusnet beslutat att hjälpa byarna med detta. Om man vill driva ett eget bidragsprojekt i byn så är det också möjligt men tyvärr är regelverket för att få bidrag konstruerat så att mindre byprojekt får låg prioritet. Detta är en viktig anledning till att vi på Ljusnet har slagit ihop många byar och skapat stora geografiskt sammanhängande projekt när vi ansökt om bidrag.
Här nedan visar vi statistik över hur många hushåll som finns i utbyggda områden och i pågående projekt. I övriga områden har vi samlat de adresser som i dagsläget inte ingår i vår planerade utbyggnad.

Utbyggda områden

Här är de områden som Ljusnet har byggt ut med fiber.
Länk: Utbyggda områden
Hushåll 8851 st
- Beställning 97 st 1%
- Ansluten 7568 st 86%

Pågående projekt

Här är de omåden där fiberutbyggnaden pågår.
Länk: Pågående projekt
Hushåll 193 st
- Beställning 120 st 62%
- Ansluten 2 st 1%

Övriga områden

Här är de områden som i dagsläget inte ingår i Ljusnets utbyggnadsplaner.
Länk: Övriga områden
Hushåll 436 st
- Intresse 87 st 20%
- Beställning 0 st 0%
- Ansluten 0 st 0%
Fiberskap_2316324840
Stabilare, snabbare och billigare bredband, telefoni och TV via fiber. Kunna jobba hemifrån med samma prestanda som om man satt på jobbet. Vem vill inte ha det så?
By_198949567
Bidragsprojekt Kåsjö/Bäcken 2012